-enlloc.com
--------Diccionari
Google -

 

[info-enlloc.com]

Servei de subscripcions

a notícies i novetats.

 

Adreça electrònica:

 

Diccionaris i vocabularis
Administratiu - Vocabulari administratiu [Font]

Administratiu - Vocabulari administratiu [Font]

Administratiu - Vocabulari jurídic i administratiu [Font]

Agròmons - Vocabulari d'agrònoms [Font]

Agrònoms - Vocabulari d'agrònoms [Font]

Aigua - Glossari del cicle de l'aigua [Font]

Ambiental - Vocabulari ambiental [Font]

Arquitectura - Vocabulari d'arquitectura (català, castellà) [Font]

Arquitectura - Vocabulari d'arquitectura [Font]

Arquitectura - Vocabulari d'arquitectura tècnica [Font]

Arquitectura tècnica - Lèxic bàsic d'arquitectura tècnica (català, castellà) [Font]

Arquitectura- Vocabulari d'arquitectura [Font]

Arts gràfiques - Lèxic d'arts gràfiques i edició [Font]

Atletisme - Terminologia d'atletisme [Font]

Audiovisual - Glossari audiovisual [dins "Informació general"] [Font]

Audiovisual - Vocabulari audiovisual [Font]

Banc - El lèxic del banc [Font]

Banc - Vocabulari de banc [Font]

Banca - Vocabulari de banca i estalvi (Comissió Obrera Nacional de Catalunya) [Font]

Bars i restaurants - Vocabulari de bars i restaurants [Font]

Bars i restaurants - Vocabulari de bars i restaurants [Font]

Bàsquet - Terminologia de bàsquet [Font]

Begudes i productes alimentaris - Lèxic de begudes i de productes alimentaris [Font]

Béns d'equipament - Lèxic de béns d'equipament [Font]

Biblioteconomia - Vocabulari de biblioteconomia (Universitat de Barcelona) [Font]

Biologia - Índex terminològic de la Societat Catalana de Biologia [Font]

Biologia cel·lular - Vocabulari de biologia cel·lular (Universitat de Barcelona) [Font]

Bioquímica - Vocabulari de bioquímica [Font]

Borsa - Proposta de terminologia borsària [Font]

Carreteres - Diccionari de carreteres: català, castellà, francès, anglès [Font]

Casteller - Vocabulari casteller [Font]

Casteller - Vocabulari casteller [Font]

Casteller - Vocabulari casteller [Font]

Català - Àrab - Diccionari infantil il·lustrat català-àrab [Font]

Català-esperanto-català - Vocabulari català-esperanto-català [Font]

Català - Diccionari de la llengua catalana [Font]

Català - Gran diccionari de la llengua catalana [Font]

Català-castellà / castellà-català - Diccionari català-castellà / castellà-català Vox [Font]

Cervesa - ocabulari de cervesa [Font]

Cicle de l'aigua ocabulari de medi ambient: cicle de l'aigua [Font]

Comerç electrònic - Lèxic panllatí de comerç electrònic

Comptabilitat - Vocabulari de comptabilitat [Font]

Conductors d'autobús - Vocabulari de conversa per a conductors d'autobús [Font]

Conflictes - Glossari en mediació i resolució de conflictes [Font]

Construcció - Diccionari visual de la construcció [Font]

Construcció - Diccionari visual de la construcció(català, castellà, francès, anglès) [Font]

Construcció - Lèxic bàsic de la construcció (català, castellà) [Font]

Construcció - Vocabulari de construcció [Font]

Construcció - Vocabulari de construcció visual [Font]

Didàctica - Vocabulari de didàctica [Font]

Dret civil - Vocabulari de dret civil [Font]

Dret mercantil - Vocabulari de dret mercantil [Font]

Dret penal - Vocabulari de dret penal [Font]

Dret penal i penitenciari - Vocabulari de dret penal i penitenciari [Font]

Dret penal i penitenciari - Vocabulari de dret penal i penitenciari [Font]

Dret processal - Vocabulari de dret processal [Font]

Ecologia - Vocabulari d'ecologia [Font]

Economia - Glossari de termes econòmics i financers [Font]

Economia - Vocabulari d'economia [Font]

Economia - Vovabulari d'economia [Font]

Econòmic - Vocabulari jurídic, econòmic i informàtic [Font]

Electrònica - Lèxic d'electrònica [Font]

Electrònica - Vocabulari d'electrònica [Font]

Elements químics - Vocabulari d'elements químics [Font]

Enginyeria electrònica - Vocabulari bàsic d'enginyeria electrònica. Instrumentació electrònica [Font]

Enginyeria industrial - Vocabulari bàsic d'enginyeria industrial. Mecànica i termodinàmica [Font]

Enginyeria industrial - Vocabulari bàsic d'enginyeria industrial. Projectes d'enginyeria [Font]

Esocabulari d'estadística [Font]

Esperanto-català - Vocabulari esperanto-català [Font]

Esquí - Terminologia d'esquí [Font]

Estació - El lèxic de l'estació (català, castellà) [Font]

Estadística - Vocabulari d'estadística [Font]

Expressions i frases fetes - Vocabulari d'expressions i frases fetes [Font]

Farmacèutic - Vocabulari farmacèutic [Font]

Finances - Vocabulari financer català-castellà [Font]

Física - Vocabulari de física [Font]

Forestal - Glossari de terminologia forestal [Font]

Forestal - Vocabulari forestal [Font]

Fotoquímica - Vocabulari de fotoquímica [Font]

Fusteria - Lèxic de la fusteria [Font]

Futbol - El lèxic del futbol [Font]

Futbol - Terminologia de futbol [Font]

Futbol - Vocabulari de futbol [Font]

Gal·lès-català [Font]

Gastronomia japonesa - Terminologia de gastronomia Japonesa

Genètica - Vocabulari de genètica [Font]

Geologia - Vocabulari de geologia [Font]

Gestió ambiental de l'aigua - Vocabulari de gestió ambiental de l'aigua [Font]

Golf - Vocabulari de golf [Font]

Handbol - Terminologia d'handbol [Font]

Herbes - vocabulari d'herbes [Font]

Hidrologia subterrània - Vocabulari d'hidrologia subterrània (català, castellà, anglès) [Font]

Història de l'art - ocabulari d'història de l'art [Font]

Hoquei - Terminologia d'hoquei [Font]

Immobiliària - Lèxic de l'oferta immobiliària (català, castellà) [Font]

Indústria bàsica - Lèxic d'indústria bàsica i productes metàl·lics [Font]

Indústria de la pell - Lèxic de la indústria de la pell [Font]

Indústria manufacturera - Lèxic d'indústries manufactureres: .. [Font]

Informàtic - Vocabulari jurídic, econòmic i informàtic [Font]

Informàtica - Recull de termes de Softcatalà [Font]

Instal·ladors - Lèxic per a instal·ladors (cat.-cast., cast.-cat.) [Font]

Instruments musicals - Vocabulari d'instruments musicals [Font]

Internet - Lèxic bàsic d'Internet català-anglès [Font]

Internet - Vocabulari d'instrumentació electrònica [Font]

Internet - Vocabulari d'Internet [Font]

Internet - Vocabulari d'Internet [Font]

Internet - Vocabulari d'Internet [Font]

Internet - Vocabulari d'Internet [Font]

Internet - Vocabulari d'Internet [Font]

Islandès-català - Vocabulari islandès-català [Font]

Jurídic - Vocabulari jurídic i administratiu [Font]

Jurídic - Vocabulari jurídic, econòmic i informàtic [Font]

Jurídic i administratiu - Terminologia jurídica i administrativa [Font]

Jurídic i administratiu - Terminologia juridicoadministrativa [Font]

Majúscules i minúscules - Vocabulari de majúscules i minúscules [Font]

Maquinària i material elèctric - Lèxic de maquinària i material elèctrics [Font]

Material de transport - Lèxic de material de transport (automoció) (català, castellà) [Font]

Mecànica - Vocabulari de mecànica i termodinàmica [Font]

Medi ambient - Entitat del medi ambient. Glossari [Font]

Mediambiental - Vocabulari mediambiental [Font]

Medicina - Diccionari enciclopèdic de medicina [Font]

Medicina - Vocabulari de medicina [Font]

Meteorològic - Vocabulari meteorològic olotí [Font]

Metereologia - Assaig d'un vocabulari meteorològic (català, francès, anglès) [Font]

Mètrica - Vocabulari de mètrica [Font]

Microinformàtica - Vocabulari de microinformàtica UB [Font]

Mobles - A la botiga de mobles [Font]

Mobles - Vocabulari de mobles [Font]

Mobles- Lèxic de mobles [Font]

Multilingüe - Diccionari multilingüe Logos [Font]

Mundialització - Petit diccionari de la mundialització [Font]

Música - Terminologia de notació musical [Font]

Musical - Vocabulari musical sonor [Font]

Natació - Terminologia de natació [Font]

Oferta immobiliària - Vocabulari d'oferta immobiliària [Font]

Oferta immobiliària - Vocabulari d'oferta immobiliària [Font]

Òptica - Vocabulari d'òptica i optometria [Font]

Optometria - Vocabulari d'òptica i optometria [Font]

Orientacions sexuals - Vocabulari d'orientacions sexuals [Font]

Ornitologia - Anuario ornitológico de la Comunidad Valenciana. Índice de la lista sistemática (català, castellà, llatí) [Font] [Font]

Pàdel - Vocabulari de pàdel [Font]

Pagès - Vocabulari de pagès [Font]

Papallones - Vocabulari de papallones [Font]

Paper, pasta i cartó - Lèxic de pasta, paper i cartó [Font]

Parlament - Glossari de termes parlamentaris [Font]

Pasta - Lèxic de pasta, paper i cartó [Font]

Peixos i marisc - Vocabulari de peixos i marisc [Font]

Penitenciari - Vocabulari penitenciari (castellà-català) [Font]

Penitenciari - Vocabulari penitenciari (català- castellà) [Font]

Pilota - Vocabulari de la Pilota Valenciana [Font]

Plàstics i cautxú - Lèxic de plàstics i cautxús [Font]

Ports i costes - Diccionari de ports i costes: català, castellà, francès, anglès [Font]

Postal - Vocabulari postal [Font]

Productes alimentaris - Lèxic de begudes i productes alimentaris [Font]

Productes farmacèutics - Vocabulari de productes farmacèutics [Font]

Productes metàl·lics - Lèxic d'indústria bàsica i productes metàl·lics [Font]

Productes químics - Vocabulari de productes químics [Font]

Projectes d'enginyeria - Vocabulari de projectes d'enginyeria [Font]

Química - Lèxic de productes químics (català, castellà) [Font]

Química - Societat Catalana de Química. Llista de termes químics [Font]

Química - Societat Catalana de Química. Taula periòdica dels elements [Font]

Reciclatge - Vocabulari de reciclatge [Font]

Recursos retòrics - vocabulari de recursos retòrics [Font]

Relacions laborals - Lèxic de relacions laborals (aranès-català-castellà) [Font]

Rellotges de sol - Vocabulari de rellotges de sol [Font]

Residus - Glossari residus [Font]

Restauració arquitectònica - Lèxic bàsic de restauració arquitectònica (català, castellà, italià) [Font]

Restaurant - El lèxic del restaurant [Font]

Restaurant - Vocabulari de restaurants [Font]

Restaurants - Vocabulari de restaurants multilingüe [Font]

Restaurants i bars - Vocabulari de bars i restaurants [Font]

Riscos laborals - Vocabulari de prevenció de riscos laborals [Font]

Roba - El lèxic de la roba [Font]

Salut - El lèxic de la salut [Font]

Sanejament - Diccionari de sanejament (català, castellà, anglès) [Font]

Setmana Santa - Vocabulari de Setmana Santa [Font]

Sida - Vocabulari de sida [Font]

Sistemes linials - Vocabulari de sistemes lineals [Font]

Suro - Lèxic de productes del suro [Font]

Suro - Vocabulari de suro [Font]

Taller - El lèxic del taller [Font]

Teatre - El món del teatre [Font]

Telecomunicacions - Vocabulari bàsic de telecomunicacions (català, castellà, anglès) [Font]

Telecomunicacions - Vocabulari de telecomunicacions [Font]

Telecomunicacions - Glossari de les telecomunicacions (Servei de Telefonia d'Andorra) [Font]

Tennis - Terminologia de tennis [Font]

Termes inequívocs - GIossari de termes inequívocs [Font]

Termodinàmica - Vocabulari de mecànica i termodinàmica [Font]

Tèxtil i confecció - Lèxic de tèxtil i confecció [Font]

Tir amb arc - Glossari de tir amb arc [Font]

Tragèdia - Vocabulari de tragèdia [Font]

Unitats de mesura - Vocabulari d'unitats de mesura [Font]

Vela - Terminologia de vela [Font]

Vi - Diccionari de la vinya i el vi [Font]

Viatges - El lèxic dels viatges (català, castellà) [Font]

Vinya i vi - Vocabulari de vinya i de vi [Font]

Voleibol - Terminologia de Voleibol [Font]

Xina - Glossari de termes, noms i llocs referents a la Xina [Font]

Zoologia - Diccionari de zoologia [Font]

Zoologia - Diccionari de zoología [Font]

 

Pàgina d'inici!- Favorits! _____________________

DCVB
Diccionari català-valencià-balear
Cerca al DCVB

Verbs conjugats


_____________________

Cercaterm [Font]
Cercador de terminologia

Neoloteca
[Font]
Cercador de neologismes
_____________________

Fòrum d'enlloc.com
_____________________


Publicacions
[+]

>
Àngel Huguet i Xosé Antón González: Actitudes lingüísticas, lengua familiar y enseñanza de la lengua minoritaria
>
El Magazine, revista de la Direcció General d'Educació i Cultura de la
Comissió Europea

>Calidoscopi lingüístic
_____________________

Fòrums
de llengua
>Qüestionem: preguntes i respostes de llengua
>
Softcatalà

>Zèfir
>InfoZèfir
>F. d'onomàstica

_____________________

       

___________________________________________________________________________________________________________

[Novetats] - [Articles] - [Comentaris lingüístics] - [Actes, cursos i jornades] - [Campanyes] - [Recull de premsa]

© 2003-2006 Carles Lindín - projectes.enlloc@gmail.com - Avís legal

Darrera actualització: 29/03/2006