[VERDAGUER]

 

 

 

 

[info-goigs]

Servei de subscripcions

a notícies i novetats.

 

Adreça electrònica:

 

Verdaguer

Goigs de Sant Pere Claver

Puix el cel us ha enviat
com un altre Xavier:
Gloriós Pere Claver
deu-nos vostra caritat.

En ton cel, Església Santa,
quin sol brilla tan hermós;
sa llum pura i clarejanta,
oh Claver, la llençau vós!
Glòria a Déu, que bondadós
aquest astre ens ha enviat!

De la terra catalana
vós nasquéreu en el cor,
de família cristiana,
tal és l'arbre, tal la flor.
Tu ets, Verdú, el gerro d'or
d'aquest Lliri immaculat:

Son cor d'àngel veu Maria
i del seu amor l'omplí;
i, dant-lo a la Companyia,
"fes-me'n, diu, un serafí;
per mirall se l'escollí
el meu Fill crucificat;

Fill d'Ignasi, un jorn visita,
Montserrat, ton camaril,
a la reina que hi habita
¡què la troba gentil!
Als seus peus es postra humil,
més l'humil serà exaltat:

Transportat a l'alta Glòria,
un trono Rodríguez veu:
"En eix trono de victòria
¿qui hi seurà? -demana a Déu.
-Hi seurà el deixeble teu
que a tal premi està cridat:

Ja l'Amèrica us demana
per posar-vos en son cor,
flor hermosa catalana,
del jardí del Salvador.
Tot un món corre a l'olor
de la vosra santedat:

Negres l'Africa li envia
l'Assia, turcs a convertir,
cors malalts de l'heretgia
li darà Europa a guarir.

Fa l'Amèrica florir
son ardent Apostolat.

Per salvar els pobres negres
vos heu fet el seu esclau;
dels seus cors tristos o alegres
vós, Claver, teniu la clau;
¡Quants cents mil en batejau
que a l'infern heu arrencat!

En les llagues canceroses
vostre llavi s'imprimí;
les llagues us eren roses,
l'hospital vostre jardí.
Al que es perd obriu camí,
dau consol al desterrat:

Cartagena commoguda
cridà un dia: ¡Es Sant és mort!
tot en ella en dol es muda;
sa alegria en greu tristor.
Vós pujau al trono d'or
a Rodríguez revelat:

Vostres mans tot mal guarien,
el vinent vostre ull preveu,
del sepulcre els morts sortien
en sentir la vostra veu;
fins el vostre vell manteu
meravelles mil ha obrat.

Vós a tots els que pateixen
els teniu en vostre cor,
i als que ingrats us avorreixen
els ameu amb més amor.
Lliureu el cos de dolor
i l'ànima de pecat:

A dos móns il·luminàreu;
un i altre us volen seu:
a dos segles admiràreu,
¡tal virtud us donà Déu!
¡Per l'escala de la creu
cel amunt quant heu pujat!

Nostra Espanya en Vós espera,
Catalunya més de cor;
prega a vós la terra entera,
dels esclaus deslliurador.
Del dimoni sou terror,
de Jesús fidel trasllat. Gloriós, etc.

V. Ora pro nobis Sancte Petre.
R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.


OREMUS
Deus qui abreptos in servitutem Nigritas ad agnitionem tui nominis vocaturus beatum Petrum mira in eis iuvandis caritate et patientia roborasti: eius nobis intercessione concede; ut, quae lesu Christi sunt quaerentes, proximos opere et veritate diligamus. Per eundem Dominum nostrum… Amen.

© Carles Lindín 2002

Darrera actualització: 05/05/03

Membre de: